Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu Chemia24.pl.

 (przykładowa nazwa sklepu)

§ 1

Chemia24.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest firma Coatex.eu Michał Marciniak Twardorzeczka 308, 34-324 Lipowa NIP 629-229-43-64 wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Chemia24.pl.

§ 2

Chemia24.pl jest internetowym sklepem, za pośrednictwem któregoużytkownicy mogą nabywać produkty znajdujące się na portalu. 

§ 3

1.    Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Chemia24.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

2.    Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

1.    Aby złożyć zamówienie, należy na stronie sklepu www.Chemia24.pl wypełnić wskazany na tej stronie formularz.

2.    Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwych produktów, wybór liczby sztuk i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

3.    Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie Chemia24.pl bez dodatkowej opłaty.

4.    Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.

5.    Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją)  potwierdzający przyjęcie zamówienia. 

§ 5

1.    Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2.    W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Chemia24.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

1.    W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

2.    Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Chemia24.pl, który pokrywa związane z tym koszty.

3.    Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Chemia24.pl  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.

4.    W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Chemia24.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Chemia24.pl.