Zaloguj się do B2B

Masz pytania? Zadzwoń – 502 229 001 |  Darmowa dostawa  już od 100 zł

SMARTBLOND GRUNT UNIWERSALNY

SMARTBLOND GRUNT UNIWERSALNY należy stosować do gruntowania standardowych podłoży budowlanych tj.: przed nanoszeniem farb, mas szpachlowych, tapet, zapraw klejowych oraz posadzek cementowych.  Preparat gruntujący można stosować na płyty kartonowo – gipsowe, tynki cementowo-wapienne, beton. SMARTBLOND GRUNT UNIWERSALNY wzmacnia podłoże,  zwiększa przyczepność materiałów oraz zmniejsza zużycie produktów nawierzchniowych nakładanych na roboczą powierzchnię, gdyż redukuje nasiąkliwość, zmniejsza pylistość oraz wyrównuje chłonność podłoża.

Szczegóły produktu

SMARTBLOND GRUNT UNIWERSALNY

SMARTBLOND GRUNT UNIWERSALNY należy stosować do gruntowania standardowych podłoży budowlanych tj.: przed nanoszeniem farb, mas szpachlowych, tapet, zapraw klejowych oraz posadzek cementowych.  Preparat gruntujący można stosować na płyty kartonowo – gipsowe, tynki cementowo-wapienne, beton. SMARTBLOND GRUNT UNIWERSALNY wzmacnia podłoże,  zwiększa przyczepność materiałów oraz zmniejsza zużycie produktów nawierzchniowych nakładanych na roboczą powierzchnię, gdyż redukuje nasiąkliwość, zmniejsza pylistość oraz wyrównuje chłonność podłoża.

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnia pod gruntowanie powinna być sucha, nośna, równa, oczyszczona od kurzu, brudu, olejów, tłuszczów. Powłoki starych farb łuszczących się i nie związane warstwy należy usunąć mechanicznie. Powierzchnie z widocznym skażeniem biologicznym odkazić za pomocą preparatu do usuwania alg i grzybów SMARTBLOND ANTYALG, umyte podłoże pozostawić do wyschnięcia, zlikwidować przyczynę powstania wykwitów, grzybów. W przypadku nowych tynków cementowych, cementowo-wapiennych należy zachować minimum 3-4 tygodniowy okres sezonowania, przy tynkach gipsowych 2-tygodniowy.

SPOSÓB UŻYCIA:

SMARTBLOND GRUNT UNIWERSALNY jest produktem gotowym do użycia, choć  w  przypadku mniej wymagających powierzchni można go rozcieńczać wodą w proporcji 1:1. Przed użyciem produkt należy  dokładnie wymieszać. Grunt nanosić jednokrotnie na podłoże za pomocą: wałka, pędzla lub  pistoletu (równomierną warstwę). Czas schnięcia gruntu w optymalnych warunkach pogodowych w temperaturze 20°C  przy wilgotności powietrza 60% wynosi około 4-6 godzin.

ZUŻYCIE:

Około 0,1-0,15 kg/m³- zużycie zależne jest od stopnia chłonności i struktury podłoża.

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C.

 

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

gęstość                                                  1,05 kg/dm

pH                                                         około 8

zdolność rozcieńczania wodą          zupełna

czas schnięcia powłoki                     4-6 godzin

Wygląd i barwa powłoki                  gładki bez zacieków, bezbarwny

zharmonizowana specyfikacja techniczna:

Wodorozcieńczalne farby i impregnaty  PN-81906

DWU nr MGR 7771

PRZECHOWYWANIE:

Grunt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem. Okres przydatności do użycia 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 

Polecamy również