Specialchem Impregnat WET LOOK do Bruku

Od: 49,90 

Produkt do impregnacji kostek brukowych nadający efekt „mokrej powierzchni” – pogłębienie koloru. Zastosowana receptura pozwala na wieloletnią ochronę przed zabrudzeniami, wodą i plamami. Dodatkowo dzięki nanocząsteczkom uzyskujemy powierzchnię STAYCLEAN czyli łatwą w czyszczeniu.

Opis

Produkt do impregnacji kostek brukowych nadający efekt „mokrej powierzchni” – pogłębienie koloru. Zastosowana receptura pozwala na wieloletnią ochronę przed zabrudzeniami, wodą i plamami. Dodatkowo dzięki nanocząsteczkom uzyskujemy powierzchnię STAYCLEAN czyli łatwą w czyszczeniu. W okresie zimowym ułatwia usuwanie lodu i odśnieżanie. Hydrofobizuje chroniąc przed wodą i plamami Odporność na UV i złe warunki atmosferyczne. Zmniejsza ryzyko powstawania grzybów i pleśni Materiał staje się odporny na zabrudzenia, wodę i plamy.

Właściwości:

  • efekt mokrej powierzchni
  • pogłębienie koloru
  • wieloletnia ochrona przed zabrudzeniami, wodą
  • odporność na promieniowanie UV i złe warunki atmosferyczne
  • powierzchnia STAYCLEAN powoduje łatwe czyszczenie
  • łatwe osuwanie śniegu i lodu z zaimpregnowanej powierzchni

Zastosowanie produktu:

Preparat do impregnacji barwionych kostek brukowych i kostek płukanych z posypką, starobruku, palisad, chodników, parkingów.

UWAGA! Nie zaleca się stosować na NIEBARWIONE kostki szare ani białe!!!

Wydajność: 0,1-0,15 l/m². Zużycie zależy od techniki aplikacji oraz od nasiąkliwości materiału impregnowanego.

Metody aplikacji:

opryskiwacz ogrodowy, pistolet HVLP

Sposób użycia:

Na początku wyczyść materiał, tak aby powierzchnia była czysta i sucha.

Opryskiwacze używane do nakładania nie mogą być mokre z wody – należy je osuszyć lub przepłukać rozpuszczalnikiem.

Na przygotowaną kostkę nanieś preparat metodą natryskową w formie delikatnej mgiełki. (zbyt duża ilość impregnatu naniesiona w jednej warstwie może znacznie wydłużyć jego schnięcie.)

Nanosząc impregnat materiał powinien dokładnie wchłonąć produkt.

Zaleca się stosować dwie warstwy w odstępach minimum pół godziny.

Nakładając drugą warstwę wzmocnisz efekt przyciemnienia.

Kostka brukowa nie powinna mieć kontaktu z wodą przez około 5 godzin po impregnacji.

Skład: węglowodory alifatyczne <90%, polimery, siloksany.

Bezpieczeństwo i magazynowanie:

Stosuj podstawowe zasady BHP. Produkt trzymaj szczelnie zamkniętym i chroń przed dostępem dzieci i zwierząt. Unikaj kontaktu preparatu ze skórą i oczami. Przed użyciem zaleca się zapoznanie z kartą techniczną preparatu. Przechowywać w zakresie temperatur 5-30 C.

Środki ostrożności:

PL: H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią, EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie i pękanie skóry, P301 + P310 W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem, P331 NIE wywoływać wymiotów, P405 Przechowywać pod zamknięciem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów.

Specialchem Impregnat WET LOOK do Bruku

Specialchem Impregnat WET LOOK do Bruku

Specialchem Impregnat WET LOOK do Bruku

Specialchem Impregnat WET LOOK do Bruku Specialchem Impregnat WET LOOK do Bruku Specialchem Impregnat WET LOOK do Bruku

 

Informacje dodatkowe

Pojemność

, , , ,